Köp ingen anläggning. Hyr den!

Större installationer kan vara rätt så kostsamma, vi kan därför erbjuda våra kunder en hyra av en installation vilket betyder att man delar upp kostnaden under en längre period.

Hyra betyder en större flexibilitet. Om det skulle visa sig att kundens behov förändras under hyrestiden kan vi erbjuda uppgraderingar eller förändringar i installationen, hyra medför en flexibilitet för Dig som kund då förutsättningar och önskemål är en faktor som kan förändras efter en installation.

Efter hyrestiden utgång har kunden möjlighet att övertaga ägandet av utrustning.

I ett hyresavtal bokförs hyresbeloppet som en driftkostnad och behöver inte tas upp som inventarier och som anläggningstillgång.

Leave a Reply